Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR, artiklat 13 ja 14) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Jouco Oy, Palokunnankatu 26 A 5. krs., 13100 Hämeenlinna, p. 03-6811100, y-tunnus: 0671869-7
Yhteyshenkilö:
Toimitusjohtaja Kimmo Vuoksio, p. 03-6811105/040-7511034, e-mail: kimmo.vuoksio@jouco.fi

2. REKISTERIN NIMI

Jouco Oy:n asiakasrekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUTUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu liiketoiminnan mahdollistavaan asiakassuhteeseen.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen rekisteröinnin ja käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, olemassa olevan
asiakassuhteen ylläpito, asiakkaan tilausten toimittaminen, laskutus ja sujuvan yhteistyön
mahdollistaminen sekä myös markkinoinnin kohdistaminen oikeille asiakasryhmille.

5. ASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Jouco Oy:n asiakasrekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja (suluissa tietolähde):

  • Yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, laskutustiedot, toimitusosoite/-osoitteet sekä yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (Tietolähde: asiakas, yrityksen julkiset nettisivut)
  • Historiatiedot asiakkaalle tehdyistä tarjouksista, asiakkaan tekemistä tilauksista ja niihin liittyvistä laskuista, mikäli historiatiedoista odotetaan olevan hyötyä nykyisen tai tulevaisuudessa jatkuvan asiakassuhteen hoitamisessa (Tietolähde: asiakas, Jouco Oy henkilökunta)
  • Tieto asiakkaan mahdollisesta sopimusrahdinkuljettajasta ja ko. sopimuksen numero, mikäli asiakas haluaa näitä käytettävän tilausten toimittamisessa (Tietolähde: asiakas),
  • Mahdollista muuta olennaista tietoa liittyen asiakkuuden hallintaan ja yhteistyöhön, esim. asiakkaan toivoma pakkaustapa, asiakkaan ohjeistus jakelusta rahdinkuljettajalle tai muulle palveluntoimittajalle ym. (Tietolähde: asiakas)

6. ASIAKKAAN MAHDOLLISUUS TARKISTAA, PÄIVITTÄÄ JA POISTAA OMAT TIETONSA
JOUCO OY:N ASIAKASREKISTERISTÄ

Asiakas voi milloin tahansa pyytää Jouco Oy:n henkilökuntaa luovuttamaan itsestään rekisteröidyt
tiedot Jouco Oy:n asiakasrekisterissä. Asiakas voi esittää pyynnön puhelimitse, sähköpostitse tai
kirjallisesti. Asiakkaan on kuitenkin aina todistettava henkilöllisyytensä luotettavasti esim.
henkilöllisyystodistuksen avulla ennen tietojen luovuttamista. Jouco Oy:n henkilökunta toimittaa tällöin
viipymättä asiakkaan pyytämät tiedot asiakkaalle siten, ettei ulkopuolisella taholla ole mahdollisuus
päästä käsiksi tietoihin.

Mikäli asiakas haluaa päivittää/muuttaa omia tietojaan, Jouco Oy:n henkilökunta tekee viipymättä
muutokset asiakasrekisteriin.

Huomioitavaa on, että Jouco Oy:llä ei ole mahdollisuutta poistaa rekisteristään kirjanpitolain vaatimia
tietoja laissa määritellyn ajan puitteissa.

7. ASIAKASTIETOJEN LUOVUTUS JOUCO OY:N ULKOPUOLISILLE TAHOILLE

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti luovuteta millekään Jouco Oy:n ulkopuoliselle taholle. Tietojen
luovutuksella on aina jokin asiakkaan kanssa sovittu tarkoitus; näytteiden tai tilausten toimitus
ulkopuolisen rahdinkuljettajan toimesta tai muu asiakkaan tilaaman palvelun toteuttaminen tms.

Asiakkaan yhteystietoja voidaan luovuttaa myös Jouco Oy:n tavarantoimittajille
suoramarkkinointitoimenpiteitä varten, ellei asiakas ole ilmoittanut markkinointikiellosta.

8. ASIAKASTIETOJEN LUOVUTUS EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole edellä esitettyjen
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen mukaisista syistä välttämätöntä. Tällöinkin tietojen siirrossa
noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. REKISTERIN SUOJAUS JA MUUT TIETOTURVAAN LIITTYVÄT TOIMINTATAVAT

Jouco Oy:n henkilökunta on sitoutunut noudattamaan tietoturvalakia ja käsittelemään kaikkia
asiakkaan henkilötietoja tietoturva-asetuksen vaatimalla tavalla.

Sähköisen rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein ja salasanoin suojattuja. Sähköisiin aineistoihin
on pääsy ainoastaan Jouco Oy:n henkilökunnalla sekä järjestelmien tai sähköisten palvelujen
toimittajilla, sikäli kun se on järjestelmän tai palvelun toimivuuden kannalta välttämätöntä.

Manuaalisesti käsiteltävät aineistot sijaitsevat Jouco Oy:n lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy
kielletty. Manuaaliseen materiaaliin ei pääse käsiksi muut kuin Jouco Oy:n henkilökunta. Manuaalinen
materiaali hävitetään aina tietoturvajätehuollon kautta.

10. MITÄ EVÄSTEET OVAT JA MITEN NIITÄ KÄYTETÄÄN VERKKOSIVUSTOLLA?

Käytämme evästeitä verkkosivustolla parantaaksemme verkkosivuston toimivuutta ja saadaksemme
tietoa verkkosivustokäynneistä.

Evästeet ovat tietokoneesi kiintolevylle tallennettuja pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivusto
tunnistaa tietokoneesi. Voimme käyttää joko evästeitä, jotka tallentavat tiedoston tietokoneellesi
pysyvästi (pysyvät evästeet), tai evästeitä, jotka katoavat, kun selaimesi sulkeutuu (istuntoevästeet).

Evästeiden avulla voimme kerätä tietoja esimerkiksi tietokoneestasi, IP-osoitteestasi,
käyttöjärjestelmästäsi ja selaintyypistäsi. Näihin tietoihin sisältyy yleensä tietoja, joista ei ole
mahdollista tunnistaa tiettyä käyttäjää koskevia tietoja. Jos meillä kuitenkin on sinua koskevia
henkilötietoja, evästeiden avulla kerätyt tiedot on mahdollista yhdistää tällaisiin tietoihin.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja käytetään tilasto- ja analysointitarkoituksiin, kuten verkkosivustojen
käyttöä koskevien tilastojen ylläpitämiseen, tutkimusten tekemiseen verkkosivuston käytön ja
palvelujen parantamiseksi, verkkosivuston suosituimpien osien selvittämiseen ja verkkosivuston käytön
optimoimiseen.

Verkkosivustoillamme käytetään kolmannen osapuolen välineitä, joilla voidaan ottaa käyttöön muun
muassa sosiaalisessa mediassa jakamisen ja kyselylomakkeiden kaltaisia ominaisuuksia. Joissakin
tapauksissa kolmannen osapuolen välineet tallentavat evästeitä tietokoneellesi ja käyttävät
seurantatekniikkaa kokemuksesi personalisointiin tai mainonnan kohdentamiseen. Lisätietoja
evästeiden tarjoajien tietosuojakäytännöistä on saatavilla niiden tietosuojaselosteista.

Voit myös kieltää ja poistaa evästeet selaimesi asetuksilla ja ominaisuuksilla. Koska selaimesi voi
oletusarvoisesti hyväksyä evästeet, suosittelemme, että tarkastat selaimesi asetukset, jos olet
huolestunut evästeiden käytöstä verkkosivustolla. Huomaa kuitenkin, että verkkosivuston jotkin osat
edellyttävät evästeiden käyttöä toimiakseen. Mikäli kiellät evästeiden käytön selaimesi asetuksissa, et
ehkä voi käyttää näitä verkkosivuston osia.